Renault má stredisko na opravu batérií susednom Poľsku, nemusia do Paríža

Počet elektromobilov stúpa, počet batérií stúpa logicky tiež. Život elektrických vozidiel už nie je na začiatku svojej etapy, ale už má niečo za sebou a tým pádom vzniká otázka, čo sa deje ak sa batéria pokazí. Renault nám, teda aj mne, dal na toto odpoveď a bol som sa pozrieť v špeciálnom závode na opravu batérií v poľskom meste Zabrze.

Doteraz automobilka využívala jedno stredisko na opravu pre celú Európu, ktoré bolo v Paríži. A slovom doteraz myslím do roku 2019. Vtedy pribudlo druhé stredisko v poľskom meste Zabrze u dílera vozidiel Dąbrowscy. Toto nové stredisko za celé 3 roky riešilo 60 batérií. Prečo iba toľko? Je to veľmi jednoduché, batérie sa nekazia a naviac nie každá chyba je nutne spojená s batériou.

Celý postup je ale veľmi jednoduchý, potom, čo základný servis zistí, či je v jeho silách opraviť auto, ak je porucha v modrej základnej zóne, auto opraví. Ak nie posunie vozidlo servisu E-tech Expert, ktorý môže vykonať aj opravy elektrických časti ak nie sú pod prúdom. Samotná batéria však spadá až do sekcie, kde je červená zóna. Takúto batériu po vymontovaní treba s poruchou poslať práve do poľského závodu. Tam špeciálne školení technici batériu analyzujú a diagnostikujú, pričom zvládnu simulovať všetky záťaže na vozidle.

Následne prichádza k výmene častí. Väčšinou sú to káble, alebo riadiaca jednotka BMS (Battery Management System), ale je možné vymeniť aj jeden z modulov. Samotné články fabrika neopravuje, posiela ich v rámci modulov zalepené výrobcovi a ten ich študuje ďalej. Po oprave a výmene dielu je vozidlo odoslané naspäť. Teda batéria je odoslaná do vozidla a vozidlo s opravenou batériou ku klientovi. Tento úkon aktuálne trvá približne 7 až 10 pracovných dní, čo je skrátenie o 5 dní oproti cestovaniu do Paríža.

Zhrnutie v bodoch:
-Renault má vyriešenú opravu batérii aj lokálne
-Zatiaľ je technológia EV spoľahlivá
-Batérie v Megane E-Tech Electric ešte neboli so žiadnou poruchou
-Ani pri problémoch nie je koniec sveta a všetko sa dá vyriešiť jednoducho a elegantne