Kamery namiesto spätných zrkadiel – je to vôbec možné?

Kamery na ráme strechy a displeje na stĺpiku A: nový model Actros možno spoznať hneď na prvý pohľad vďaka chýbajúcim spätným a širokouhlým zrkadlám. Výhody nového systému sú evidentné – nižšia spotreba vďaka lepšej aerodynamike či vyššia bezpečnosť cestnej premávky vďaka lepšiemu výhľadu. Ako však funguje ovládanie, čo treba vziať do úvahy a potrebuje vodič čas na to, aby si na nový systém zvykol?

Čo sa zmení pre vodiča?
Vďaka systému MirrorCam má teraz vodič nerušený výhľad na miestach, kde predtým spätné a širokouhlé zrkadlá zakrývali veľké plochy napravo a naľavo od stĺpika A. Predstavuje to výhodu predovšetkým na križovatkách, pri manévrovaní a v úzkych zákrutách. Vodič zároveň nemusí pohľadom uhnúť natoľko doprava alebo doľava, aby videl premávku za sebou. Zrkadlá sú okrem toho namontované pevne, takže pri jazde v zákrutách môže vodičovi koniec návesu zmiznúť zo zorného poľa. V prípade systému MirrorCam sa však obraz kamery na vnútornej strane zákruty natočí tiež, takže vodič má koniec návesu neustále pod dohľadom. Systém je v základnom nastavení prispôsobený na štandardné návesy, ale jeho natáčanie možno regulovať aj individuálne. Pri moderných návesoch sa tak deje automaticky, keď prenášajú svoje geometrické údaje do ťahača. Vodič môže manuálne meniť natáčanie prostredníctvom ovládacích prvkov umiestnených na dverách.

Aké výhody získa zo systému MirrorCam podnikateľ?
Optimalizovaná aerodynamika môže znížiť spotrebu paliva: optimalizovanej aerodynamike možno vďaka systému MirrorCam pripísať úsporu paliva na úrovni 1,5 percenta.

Môžu nečistoty a dážď obmedziť obraz?
Zarosené alebo znečistené sklá zrkadiel a bočné sklá predstavovali vždy problém. Vďaka umiestneniu kamier vysoko na vozidle, malej strieške nad šošovkami kamier, špeciálnej vrstve a digitálnemu prenosu obrazu na displej v kabíne vodiča, nemajú nečistoty a zahmlievanie na systém žiaden vplyv. Obzvlášť užitočné v chladných a vlhkých dňoch: kamera sa pri teplotách pod 15 stupňov Celzia začne automaticky vyhrievať.

Na čo slúžia dištančné čiary na displeji?
Dištančné čiary, ktoré sa zobrazujú na displeji systému MirrorCam, pomáhajú vodičovi pri odhadovaní vzdialeností za nákladným vozidlom. Na obrazovke sa zobrazujú tri pevné čiary a jedna čiara, ktorú si vodič môže pred začiatkom jazdy nastaviť presne podľa konca vozidla. V kombinácii s upozorneniami, ktoré asistenčné systémy zobrazujú na displejoch, dokáže teraz vodič lepšie posúdiť najmä tri typické situácie: kedy má dostatok odstupu na vybočenie doľava? Ako to vyzerá s odstupom vzadu pri manévrovaní? Kedy sa môže vodič pri predchádzaní bezpečne vrátiť doprava?

Je kamerový systém za súmraku alebo v noci v nevýhode?
Pri slabom osvetlení, teda za súmraku, je systém MirrorCam dokonca vo výhode. Kamery sú navrhnuté tak, aby bol ich obraz mimoriadne jasný. Displeje tak zobrazujú obraz jasnejší než aký je v skutočnosti. Vodič má teda lepšie informácie o okolí ako by mal so zrkadlom. Jas sa okrem toho plynulo prispôsobuje osvetleniu okolia – vodič teda nie je oslnený. To všetko funguje rovnako na otvorenej ceste, ako aj v tuneli. Ak je vonku úplná tma, systém MirrorCam – rovnako ako konvenčné zrkadlá – zobrazí iba oblasti, ktoré sú osvetlené samotným vozidlom. Vývojári sa v tomto ohľade zamerali na maximálny prenos informácií v obraze, čo môže v súčasnosti spôsobovať mierny šum v obrazu.

Dá sa nastaviť jas displejov?
Rôzne vnímanie, počasie a čas – z času na čas môžu nastať pádne dôvody na prispôsobenie jasu displejov. Prispôsobovanie jasu je jednoduché a robí sa prostredníctvom pravého dotykového displeja, resp. multifunkčného volantu. Kto chce, môže pravý a ľavý displej ovládať nezávisle od seba. K virtuálnemu posuvnému ovládaču sa možno dostať cez ponuky „Zobrazenie a jas –> Jas displeja –> MirrorCam“.

Prečo nie je obraz monitorov taký ostrý ako obraz na mojom chytrom telefóne?
Predchádzajúce návyky vodičov nákladných vozidiel boli dôležitejšie ako hustota pixelov: s 15,2-palcovou uhlopriečkou (38,6 centimetrov) systém MirrorCam zhruba zodpovedá doterajšiemu tvaru zrkadiel. Odstup a rýchlosť vozidla vzadu možno rovnako ako predtým odhadnúť podľa jeho veľkosti a jej zmeny na displeji. Mnohé moderné displeje chytrých telefónov disponujú pomerom pixel na palec, ktorý je často vyšší ako rozlišovacia schopnosť oka vodiča. Telefón je okrem toho priamo v ruke, čo znamená, že je pomerne blízko k očiam. Displeje systému MirrorCam sú omnoho ďalej a čím je vzdialenosť väčšia, tým menej detailov dokáže oko rozlíšiť. V prípade systému MirrorCam teda vôbec nie je potrebný taký počet pixelov, ako ponúkajú chytré telefóny.

Ďalší bod: systém MirrorCam je významným bezpečnostným systémom, a preto je orientovaný na spoľahlivosť. Úspešne prešiel všetkými predpísanými schvaľovacími postupmi. Chytrý telefón by – v dnešnej podobe – zlyhal.

Nesprávne nastavené zrkadlá predstavujú potenciálne riziko. Ako je to v prípade systému MirrorCam?
Konvenčné zrkadlá sa riadia jednoduchou fyzikou „uhol odrazu sa rovná uhlu dopadu“. To znamená, že vždy, keď vodič zmení svoju polohu sedenia, zmení sa aj oblasť, ktorú vidí. Systém MirrorCam v tomto predstavuje zásadný rozdiel. Vďaka kombinácii kamier a obrazoviek vidí vodič stále rovnaký obraz – a to v každej polohe sedenia. Zorné pole si však možno individuálne nastavovať na ovládacom poli na dverách. Výhoda systému MirrorCam: ak si vodič nastaví zorné pole do polohy, kedy už nebudú splnené zákonom predpísané ustanovenia, na displeji sa mu zobrazí upozornenie – na rozdiel od zrkadiel. Dlhým stlačením tlačidla funkcie sa zorné pole rýchlo vráti do pôvodného nastavenia.

Ako sa s displejmi vysporiadajú osoby s dioptrickými okuliarmi a môžu vodiči nosiť slnečné okuliare?
Displeje systému MirrorCam sú dobre čitateľné aj pre osoby s dioptrickými okuliarmi. Aj preto, že vďaka umiestneniu na stĺpikoch A nie je potrebné pohľadom uhnúť až natoľko doľava a doprava, aby ste videli premávku za sebou. Pre osoby s dioptrickými okuliarmi však môže byť náročné zvyknúť si na nový uhol pohľadu a vzdialenosti. Prvá otázka by v takom prípade mala znieť: vyhovujú ešte okuliare stavu vašich očí? Zrak sa mení postupne. Často si to spočiatku neuvedomujeme, a preto to akceptujeme. Problémy osôb s dioptrickými okuliarmi so systémom MirrorCam spravidla nespôsobuje samotný systém, ale v zásade sú za ne zodpovedné nevhodné okuliare. Či už za písacím stolom alebo za volantom – platí nasledovné: okuliare musia byť prispôsobené pracovisku! Ani slnečné okuliare v zásade nepredstavujú žiaden problém. Do akej miery sa však vizuálny dojem zmení, záleží z veľkej časti na kvalite slnečných okuliarov. Slnečné okuliare so sebou vždy prinášajú výhody aj nevýhody – či už pri použití konvenčných spätných zrkadiel alebo systému MirrorCam.

Prečo je pre mnohých vodičov spočiatku náročné cúvať pomocou systému MirrorCam?
Na manévrovanie pri cúvaní ponúka systém MirrorCam dve zobrazenia: hlavný displej zobrazuje štandardne priestor blízko nákladného vozidla, zatiaľ čo v spodnej časti sa zobrazuje širšie okolie. Toto zobrazenie je užitočné najmä vtedy, keď vodič cúva a zároveň zatáča. Ak však s vozidlom cúva v priamom smere, je často lepšie, ak túto funkciu deaktivuje. Deaktivácia je jednoduchá a vyžaduje si iba stlačenie tlačidla ovládacieho poľa na dverách. Manévrovanie so systémom MirrorCam teda ponúka v porovnaní so zrkadlami viac možností. Z toho istého dôvodu si však systém vyžaduje aj zvyk. Kamery sú okrem toho vystrčené viac do strán ako zrkadlá, vďaka čomu vidno práve pri cúvaní v priamom smere viac z vozidla ako pri použití zrkadiel. To si tiež vyžaduje istý zvyk a predovšetkým striedavý pohľad na oba displeje. Pretože v porovnaní s konvenčnými zrkadlami nadobúdajú vodiči pri cúvaní a sledovaní iba jedného displeja systému MirrorCam subjektívny pocit, že necúvajú rovno, a to aj keď v skutočnosti cúvajú ako podľa pravítka.

Ako spolupracuje systém MirrorCam s asistentom odbočovania?
Asistent odbočovania podporuje vodiča tak, že ak hrozí nebezpečenstvo kolízie, upozorní ho na stojace alebo pohybujúce sa objekty a osoby v monitorovanej oblasti napravo od nákladného vozidla. Tieto výstrahy sa zobrazia na displeji systému MirrorCam. Vodič má tak k dispozícii všetky informácie spolu na jednom mieste.

Funguje systém MirrorCam aj pri vypnutom motore?
Ak vodič trávi svoje prestávky v kabíne vodiča, má aj pri vypnutom motore a zatiahnutých závesoch možnosť aktivovať si kamerový systém na dve minúty prostredníctvom jedného vypínača pri posteli a druhého vypínača na strane spolujazdca, aby si mohol prezrieť okolie vozidla a prípadne si všimnúť podozrivé aktivity pri nákladnom vozidle alebo náklade. Systém sa automaticky spustí aj pri otvorení dvier – pre bezpečné vystupovanie z vozidla za všetkých okolností.

Špičkové ocenenie: nový Actros získal ocenenie „International Truck of the Year 2020“
Trvalo udržateľne zlepšená aerodynamika a bezpečnosť, o ktoré sa v novom modeli Actros postaral systém MirrorCam, je jedným z dôvodov, vďaka ktorým získalo vozidlo titul „International Truck of the Year 2020“. Okrem zvýšenej efektívnosti a bezpečnosti vyzdvihla porota tohto najdôležitejšieho európskeho ocenenia nákladných motorových vozidiel aj pokroky v oblasti konektivity. Medzi nové funkcie modelu Actros patrí okrem iného systém Active Drive Assist, ktorý umožňuje čiastočne automatizované jazdenie vo všetkých rozsahoch rýchlosti, vylepšený asistent núdzového brzdenia označovaný ako aktívny asistent brzdenia 5, kompletne prepojený multimediálny kokpit, ako aj inteligentné riadenie tempomatu a prevodovky s názvom Predictive Powertrain Control. Ocenenie „International Truck of the Year“ každoročne udeľujú poprední európski novinári zameriavajúci sa na úžitkové vozidlá. Mercedes-Benz je v histórii tejto súťaže najoceňovanejšou značkou, ktorá zožala úspech aj so všetkými predošlými verziami modelu Actros.