Volkswagen testuje vodotesnosť extrémnym monzúnom

Vozidlá Volkswagen sa vyrábajú aj v Bratislave. To nie je žiadny šok, ale momentálne do produktového mixu z bratislavskej fabriky v Devínskej novej Vsi pribudol aj nový Passat, čo bolo dôvodom, že som nazrel do Centra analýz, kde prebieha kontrola vozidiel a hodnotenie niektorých veličín. Čo som videl? Monzúny, bazén, ticho až šla hlava prasknúť a tiež trieskanie dverami. Každé z pracovísk a každá z analytických sekcií má veľký zmysel pre čo najlepší finálny celok.

Bratislavské Centrum analýz sa zameriava na 5 základných kompetencií. Okrem analýzy hnacieho ústrojenstva je v centre pracovisko analýzy elektroniky a elektriky vozidiel, ale aj centrá celkovej akustiky vozidiel, vodnej tesnosti vozidiel a výbavy vozidiel. Každé z týchto podcentier pomáha k lepšiemu kvalitatívne mu výstupu.

Nový Passat predstavoval pre bratislavskú fabriku výzvu, lebo je komplexnejší ako predchádzajúci Volkswagen Up! z rovnakej linky, ale aj komplexnejší, o 15 %, ako Volkswagen Touareg. Ďalším zaujímavým bodom, ktorý fabrika musela zvládnuť bola implementácia nových systémov a nových kyberbezpečnostných protokolov. Všetko toto vyšlo a z Bratislavy môžu vychádzať dokonca aj vozidlá s predprípravou na špeciálne použitie v policajných, či záchranných zložkách.

Dosť bolo teórie, hneď po vstupe do haly ma víta biely Passat deviatej generácie vedľa Passatu tretej generácie. Prečo? Jednoducho preto, že v roku 1991 sa v bratislavskej fabrike začal ako prvý vyrábať Volkswagen Passat práve tretej generácie. Toto by mal byť jeden z prvých kusov. Je len náhoda, že sú oba lakované bielou farbou, ale náhodou nie je, že nová generácia, tá najnovšia, je o poznanie väčšia ako tá pôvodná.

Základom a prvým stanovišťom v Centre analýz je sekcia funkčných skúšok vozidiel Volkswagen. Tá staticky kontroluje všetky systémy osvetlenia, uzamykanie, informačno-zábavný systém a pripojiteľnosť, ale kontroluje aj komfortné funkcie ako napríklad vyhrievanie sedadiel, otváranie okien, ale aj funkčnosť klimatizácie. Dynamické skúšky zahŕňajú kontrolu asistenčných systémov, vlastností podvozku a parkovacích systémov. Na testovanie sa používajú diagnostické prístroje, pamäťové médiá, nahrávacie zariadenia a technika na záznam komunikácie medzi jednotlivými expertami.

Vysokonapäťové skúšky elektrických vozidiel, ktorým som vôbec nerozumel, zahŕňajú testy hybridných a elektrických áut. Testujú vysokonapäťovú batériu, meniče, napätie elektrických motorov a všetko možné. Ale to, čomu som rozumel prichádza neskôr. Búchanie dverami. Vyškolení pracovníci analyzujú, pri zatváraní dverí, každý jeden zvuk a každé jedno puknutie, ale aj silu potrebnú na zatvorenie. Na to majú aj špeciálne prístroje a upravujú nastavenia tak, aby nebolo nutné na zatváranie použiť príliš veľkú silu, ale zase ani príliš malú a aby bolo všetko akusticky perfektné.

Vodné pracoviská majú tiež niečo do seba. Napríklad taký Touareg musí ísť na 10 minút do bazéna s polmetrovou vodou, aby bolo jasné, že neprepustí dovnútra ani kvapku vody. Interiér ostal po 10 minútach suchý a takisto suchá zostala aj batéria skrytá pod nohami spolujazdca. Hneď vedľa však Volkswagen testuje tesnosť z iného pohľadu. Na auto leje vodu s takou intenzitou, že je väčšia, skoro až o 2 tretiny, ako najsilnejší zaznamenaný monzún.

Hovorí sa, že ticho lieči, ale nie je to úplne tak. Absolútne ticho, kedy sú odfiltrované všetky zvuky nad 125 Hz je až príliš. Je to ticho, ktoré vám necháva vyniknúť ozveny v hlave. Komoru s podobnými parametrami má Volkswagen v bratislavskom závode tiež a v nej prebieha analýza každého jedného hluku. Okrem ľudských hláv používa automobilka umelé hlavy, ktoré sú schopné zaznamenať mnoho rôznych parametrov.

Volkswagen týmto spôsobom samozrejme netestuje každé jedno auto, ale vyberá vždy zo série niekoľko kusov, ktoré všetkými skúškami prechádzajú a podľa výsledkov následne vylepšuje procesy a všetky funkcie fabriky.