Pojazdná mraznička na zmrzlinu od Nissan je fakt EKO

Aj produkcia zmrzliny je poznačená uhlíkovou stopou, najmä pri veľkých farmách produkujúcich mlieko môže byť dosť výrazná. V Škótsku sa majitelia jednej takejto farmy rozhodli, že produkciu emisií stlačia na minimum a svoju farmu zabezpečili zdrojmi obnoviteľnej energie, závislosť od fosílnych palív úplne eliminovali a dokonca vyprodukovanú čistú energiu posielajú do verejnej siete, dostali sa až na hodnotu 4,5 násobku energie spotrebovanej. Vytvorili projekt „Sky to Scoop“, do ktorého prizvali aj automobilku Nissan. Pri príležitosti Britského „Clean Air Day“, 20. júna 2019, čiže dňa čistého ovzdušia, predstavili elektrickú zmrzlinársku dodávku, ktorá podporuje bezemisné smerovanie mobility.

Prečo práve zmrzlinárske vozidlo? Práve chladiarenské dodávky sú poháňané prevažne dieslovými motormi, ktoré zabezpečujú chladenie aj keď vozidlo stojí. Pohybujú sa najmä v centrách miest a produkcia emisií je tak neblaho koncentrovaná. Práve vo Veľkej Británii sa environmentálna loby snaží naftové motory z miest úplne vylúčiť. 20. jún bol tak ideálnym dňom pre odhalenie úžitkového vozidla priateľského k našej prírode. Aj keď, odkiaľ tá všetka elektrická energia pochádza? Z čistých zdrojov to teda nie je, ale to už zachádzame príliš hlboko.

 

 

Automobilka už viac ako desať rokov pracuje na vývoji inteligentnej mobility spĺňajúcej požiadavky na udržateľnosť, efektivitu a vysokú flexibilitu. Samotný produkt, zmrzlina, sa viaže len na pozitívne emócie, preto sa aj samotní producenti, ale aj v Nissane zamerali na udržanie pozitívneho smerovania pri výrobe a distribúcií tohto produktu. Základom pre pojazdnú zmrzlináreň je 100 % elektrická dodávka Nissan e-NV200. Tá kombinuje využitie batérií nabíjateľných ako z elektrickej siete, tak aj použitím fotovoltických článkov. Vozidlo poháňa 40 kWh elektromotor, no chladiace zariadenie, výrobník zmrzliny aj elektrické zásuvky sú napájané novou generáciou Nissan Energy ROAM. Táto technológia prenosného zdroja maximálne spĺňa ideu udržateľnosti, keďže použité batérie sú renovované zo starej generácie elektro vozidiel Nissan, ktoré boli v prevádzke od roku 2010 v modeloch Nissan Leaf. Motor má dojazd 200 km, nabitie z 20% na 80% trvá z nabíjacej stanice 40-60 minút. Zdroj ROAM má kapacitu 1,4 kWh, dokáže vyprodukovať 1 kW sieťového výkonu. Nabíjanie trvá približne hodinu z 230 V zásuvky, no dá sa využiť aj „zelený“ variant, fotovoltický panel na streche nabije batérie za 2-4 hodiny, stačí trochu slnka. Veď v daždi aj tak moc zmrzlina nie je vyhľadávaným artiklom, najmä nie na ulici. No e-NV200 dokáže elektrinu nielen prijať a spotrebovať, ale aj uložiť a v prípade potreby vrátiť do siete počas dní, kedy sa nevyužíva, napríklad v zime, keď sú zvýšené nároky na verejnú elektrickú sieť. 

Čo by to bolo za moderné EKO vozidlo, keby v tom nemali prsty aj sociálne siete. Polohu zmrzlinárskeho Nissanu zdieľa na sociálnu sieť e-NV200 automaticky a to prostredníctvom zaužívaných názvov lokalít, kde sa práve vyskytuje. Okrem efektívnosti a praktickosti, vďaka 4,3 m3 objemu nákladného priestoru, je pre podnikateľský sektor zaujímavý benefit, ktorý už vo Veľkej Británii beží naplno. Okrem príspevku na nákup elektro vozidiel sú tieto oslobodené aj od cestnej dane. Do predaja pre Európu má prísť v priebehu druhého polroku 2019, ceny zatiaľ známe nie sú.